Didaktika zgodovine II

Didaktika zgodovine II

Stopnja: 2

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 45

Ure vaj: 0

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: red. prof. dr. Trškan Danijela

Vsebina

Didaktično-metodične značilnosti pouka zgodovine:
Razvoj specialne didaktike pouka zgodovine. Zasnova, značilnosti in uporaba sodobnih učnih načrtov, učbenikov in priročnikov ter izpitnih priročnikov za osnovne in srednje šole.

Alternativni pouk zgodovine:
Avtentične naloge in aktivnosti. Izvenšolske dejavnosti na šoli in izven šole. Terensko delo. Alternativni pouk.

Preverjanje in ocenjevanje znanja:
Načini preverjanja in ocenjevanja pri zgodovini. Bloomova in Marzanova taksonomija ter alternativno preverjanje in ocenjevanje.

Učitelj zgodovine:
Akcijsko raziskovanje in vseživljenjsko izobraževanje. Pripravništvo in strokovni izpit ter šolska zakonodaja. Razredništvo, pedagoška dokumentacija in inšpekcija. Učenci s posebnimi potrebami in nadarjeni učenci pri zgodovini. Strategije za preprečevanje neprimernega vedenja pri pouku zgodovine.

Aktualna vprašanja v 21. stoletju:
Evropska razsežnost, večkulturnost, občutljive teme, lokalna zgodovina, državljanska vzgoja.

(Študentje obiščejo pedagoško inštitucijo v Ljubljani oz. okolici Ljubljane.)