Diplomsko delo

Diplomsko delo

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Sevšek Šramel Špela, izr. prof. dr. Pallay Jozef

Vsebina

a) Češki jezik
b) Češka književnost
c) Slovaški jezik
d) Slovaška književnost
e) Poljski jezik
f) Poljska književnost
Med ponujenimi vsebinami študenti izberejo eno glede na svojo študijsko smer (izbrani jezik oziroma književnost). Teme so v okviru diplomskega seminarja natančneje prediskutirane. Predstavljen je tudi osnovni metodološki aparat za izdelavo diplomskega dela. Vodeno in komentirano samostojno raziskovalno delo nastaja v dveh semestrih. V petem semestru v okviru diplomskega semenarja, v šestem semestru pa predvsem kot individualne konzultacije z mentorjem in morebitnim somentorjem.