Elektronsko založništvo

Elektronsko založništvo

Stopnja: 1

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Maver Jasna

Računalniška priprava tiskane knjige. Elektronski bralniki. Tisk po naročilu in njegove ekonomske zakonitosti. Priprava elektronskih dokumentov. Priprava tiskanih dokumentov z elektronskimi orodji. Vizualno vs. logično urejanje teksta. Primeri logičnega urejanje teksta LaTeX, TeX, HTML, CSS. Izdelava in oblikovanje enostavnih dokumentov z računalniškimi orodji. Osnove vizualnega oblikovanja. Pdf dokumenti. Izdelava naslovnice knjige. E-časopisi.

1.Nicole Yankelovich, Norman K. Meyrowitz, and Andries van Dam. Reading and Writing the Electronic Book in IEEE Computer Magazine, 18(10), pp. 15-30, October 1985.
2.Chapman, N & Chapman, J. (2009) Digital Multimedia (Third Edition), John Wiley &Sons, Ltd.
3. Oghjohafor, K. (2005) E-book publishing success : how anyone can write, compile and sell e-books on the Internet, Oxford: Chandos Publishing.
3.aktualni članki iz ustrezne znanstvene periodike in svetovnega spleta /current articles from relevant scientific periodicals and the Internet.