Etnologija Slovenije 1

Etnologija Slovenije 1

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: asist. Zavratnik Veronika, izr. prof. dr. Habinc Mateja

Vsebina

Vpogled v različna razumevanja razvoja kultur in skupnosti na območju slovenskega etničnega prostora, od prazgodovinskih obdobij do sodobnosti, in seznanitev s pojmovanjem razvoja. Seznanitev z vprašanji etnogeneze, avtohtonosti in avtentičnosti kulture in skupnosti. Časovni in prostorski pregled t. i. slovenske ljudske kulture, njeni agrarno-gospodarski in družbeni temelji.

Vaje so namenjene seznanjanju z viri in načini raziskovanja razvoja slovenskega kulturnega prostora. Povezujejo se z delom na terenu, terenskimi ogledi (arheoloških najdišč, muzejskih in arhivskih zbirk).