Etnologija Slovenije 2

Etnologija Slovenije 2

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: asist. Zavratnik Veronika, izr. prof. dr. Habinc Mateja

Vsebina

Pregled raziskovanja tradicionalnih gospodarskih kultur na Slovenskem v preteklosti in sodobnosti. Temeljni pojmi v zvezi z razvojem in družbenim položajem agrarnih in neagrarnih gospodarskih kultur.

Na vajah se študentje podrobneje seznanijo z izbranimi gospodarskimi panogami in njihovimi vzročnimi povezavami z drugimi področji življenja tako v posameznih obdobjih zgodovinskega razvoja kot tudi v sodobnosti. Poseben poudarek je na seznanjanju s tehnološkimi postopki in delovnimi procesi, v ospredju so tudi vprašanja delitve dela po spolu, starosti, družbeni, etnični in drugih pripadnostih.