Etnologija Slovenije 3

Etnologija Slovenije 3

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: asist. Zavratnik Veronika, izr. prof. dr. Habinc Mateja

Vsebina

Pri predmetu se študenti seznanijo z izbranimi poglavji in vidiki družbenih kultur na Slovenskem, predvsem z različnimi razumevanji in primeri ritualov. Spoznajo s tem povezana terminološka vprašanja in dobijo vpogled v raziskovanje šeg in navad, praznikov in ritualov v okviru etnologije in antropologije na Slovenskem. Seznanijo se z izbranimi šegami koledarskega, življenjskega in delovnega cikla.

Na vajah študentke in študenti poglobljeno obravnavajo posamezne primere praznikov, šeg in navad oziroma ritualov na Slovenskem.