Fonetika korejščine 1

Fonetika korejščine 1

Stopnja: 1

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:30

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Ryu Hyeonsook

Vsebina

Razumevanje in raba osnovnih stavčnih vzorcev, osnovnih členkov in veznikov, oblik najbolj pogostih glagolov in pridevnikov glede na čas, pritrdilnega ali nikalnega stavka. Pravilna izgovorjava samoglasnikov in soglasnikov. Ločena izgovorjava osnovnih glasov. Dialogi z enostavnimi stavčnimi vzorci, v katerih so osnovne fraze. Postavljanje enostavnih vprašanj. Odgovarjanje na enostavna vprašanja. Slušno razumevanje dialogov o vsakdanjih situacijah.