Fonetika korejščine 1

Fonetika korejščine 1

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Ryu Hyeonsook

Razumevanje in raba osnovnih stavčnih vzorcev, osnovnih členkov in veznikov, oblik najbolj pogostih glagolov in pridevnikov glede na čas, pritrdilnega ali nikalnega stavka. Pravilna izgovorjava samoglasnikov in soglasnikov. Ločena izgovorjava osnovnih glasov. Dialogi z enostavnimi stavčnimi vzorci, v katerih so osnovne fraze. Postavljanje enostavnih vprašanj. Odgovarjanje na enostavna vprašanja. Slušno razumevanje dialogov o vsakdanjih situacijah.

1. Korean 1. Seoul National University Language Education Institute. Munjin media, 2006. (s posnetkom na kaseti)
2. Korean 1 ; Practice Book. Seoul National University Language Education Institute. Munjin media, 2006. (s CD posnetkom)
3. Pathfinder in Korean; Beginning; Workbook. The Institute of Language Education Ewha Women’s University. Ewha Women’s University Press, 2002. (s CD posnetkom)
4. Pathfinder in Korean; Beginning; Student Book. The Institute of Language Education Ewha Women’s University. Ewha Women’s University Press, 2002. (s CD posnetkom)
5. Navigating Korean; Beaginner's Book I. Institute of International Education. Kyung Hee University Press, 2004. (s CD posnetkom)
6. Navigating Korean; Workbook ; Beginner's Book I. Institute of Intenational Education. Kyung Hee University Press, 2004. (s CD posnetkom)
7. Discovering Korean I. Konkuk University Language Institute. Konkuk University Press, 2005. (s CD posnetkom)
8. Korean in 100 Hours 1. Korean Language Institute, Yonsei University Press, 2004.
9. Hangugeohwaryongyeonseup 1 (Korean Language: Exercise Book I). Korean Language Institute, Yonsei University Press, 2003.
10. Oegungineul wihan hangugeo munbeob (Korean Grammar for Foreigners). IHM Ho-Bin, HONG Kyung-Pyo, CHANG Suk-In. Yeonsei University Press, 2005.