Frankofonija v mednarodnem okviru

Frankofonija v mednarodnem okviru

Stopnja: 1

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 15

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: lekt. mag. Bobnar Miranda

- zgodovina, razvoj in pomen pojma; položaj in vloga frankofonije v svetu
- geografska razširjenost francoščine in različni geolingvistični položaji francoščine (francoščina kot materni jezik, francoščina kot jezik sporazumevanja v javnosti, kreolske države ...);
- zgodovinske in politične specifičnosti posameznih frankofonskih področij (valonska skupnost, »Suisse romande«, položaj Québéca, dekolonializacija, DOM-Tom ...)
- francoske institucije, zadolžene za širjenje francoščine v svetu (ministrstva, francoski inštituti, kulturni centri, Alliance française, AUPELF)
- mediji, namenjeni širjenju francoščine v svetu (RFI, TV5 monde)
- vzporednice z institucijami Evropske unije in najpomembnejšimi mednarodnimi institucijami (OZN, OVSE, NATO ...)

Yves DOUTRIAUX, Christian LEQUESNE: Les institutions de l’Union Européenne – La documentation française – 2000
Yves DOUTRIAUX, Christian LEQUESNE: Les institutions de l’Union Européenne – La documentation française – 2000

www.francophonie.org
www.alliancefr.org
www.TV5.org
http://europa.eu
www.un.org
www.nato.int