Geoinformatika I

Geoinformatika I

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: asist. Stefanovski Sašo, izr. prof. dr. Repe Blaž

Temeljna poglavja iz geoinformatike in geografskih informacijskih sistemov:
• tehnologija, stroka, znanost;
• geografski podatek, geografska informacija;
• podatki - viri, spletni viri, metapodatki, kakovost, strukture, georeferenciranje, topologija, zapisi, pretvorbe, prostorske zbirke podatkov;
• osnovne analize in modeliranje;
• osnove uporabe geoinformacijske tehnologije pri geografskem delu;
• uvajanje v uporabo geoinformacijskega orodja:
• prikaz podatkov, poizvedovanje po zbirkah podatkov, povezovanje,
• osnovne analize podatkov (analiza oddaljenosti, analiza sosedstva, prekrivanje kart, analiza reliefa),
• vnos in popravljanje podatkov, določanje in spreminjanje kartografske projekcije,
• pretvorbe podatkov,
• spletna geoinformacijska orodja;
• 3D vizualizacija.

• Longley, P.A., Goodchild, M.F., Maguire, D.J., Rhind, D.W., 2005. Geographic information systems and science. Chichester, John Wiley & Sons, 517 str. (izbrana poglavja)
• Davis, B.E., 2001: GIS: A Visual Approach. Cengage Learning.
• Working with Arc GIS.
https://www.lib.umd.edu/binaries/content/assets/public/gov-info-gis/res…
https://www.scribd.com/document/265614808/ArcView-10-Manual-pdf
• Digitalni priročniki za uporabo geoinformacijskih orodij.
• Izbrana poglavja iz novejše literature.
• Druga aktualna literatura, dostopna v e-učilnici./ Other current literature available in the e-classroom.