Informacijska tehnologija

Informacijska tehnologija

Stopnja: 1

Ure predavanj: 10

Ure seminarjev: 5

Ure vaj: 30

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Maver Jasna

• Osnove informacijske tehnologije.
• Računalniška omrežja in internet:
- osnovni protokoli na internetu
- storitve na internetu
- razvoj spleta
- računalništvo v oblaku.
• Varna raba informacijskokomunikacijske tehnologije.
• Različna programska oprema s poudarkom na orodjih za urejanje, grafično predstavitev in analizo podatkov.
• Trendi in smeri razvoja na področju informacijsko-komunikacijskih tehnologij.

Burke, J. J. (2019). Neal-Schuman library technology companion: A basic guide for library staff (6th Edition). ALA Neal-Schuman.
Smith, J. M. (2021). Information technology for librarians and information professionals. Rowman & Littlefield.
Zaradi hitrega razvoja informacijskih tehnologij in didaktike poučevanja se bodo študijsko gradivo, viri in literatura redno posodabljali. V uporabi bodo tudi vadnice, dostopne na svetovnem spletu.