Informacijsko opismenjevanje

Informacijsko opismenjevanje

Stopnja: 2

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Vilar Polona

• Zgodovina in razvoj pojmovanja informacijske pismenosti
• Informacijska pismenost v različnih situacijah in okoljih (različna stopnja šolstva, delovno okolje, osebno življenje, vseživljenjsko učenje)
• Različne spretnosti, ki sestavljajo informacijsko pismenost
• Metode informacijskega opismenjevanja
• Vrednotenje in merjenje stopnje informacijske pismenosti

1. Callison, D. (2006). Key Words, Concepts and Methods for Information Age Instruction: A Guide to Teaching Information Literacy. Revised ed. Baltimore, Md: LMS Associates.
2. Eisenberg, M., B., Lowe, C. A., Spitzer, K. L. (2004). Information Literacy: Essential Skills for the Information Age. (2004). Westport, Connecticut; London: Libraries Unlimited.
3. Horton, F. W. (2007). Understanding Information Literacy: A Primer. Paris: UNESCO. URL: http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001570/157020e.pdf
4. Kuhlthau, C.C., Maniotes, L.K., Caspari, A.K. (2007). Guided Inquiry. Westport, Connecticut; London: Libraries Unlimited.
5. Lankes, D.R. (2012). Expect more: demanding better libraries for today‘s complex world. URL: http://quartz.syr.edu/blog/wp-content/uploads/2014/01/ExpectMoreOpen.pdf
6. Lau, J. (2006). Guidelines on Information Literacy for Lifelong Learning. The Hague: IFLA. URL: http://www.ifla.org/VII/s42/pub/IL-Guidelines2006.pdf
7. Medpredmetne in kurikularne povezave: priročnik za učitelje. (2010). Ljubljana: Zavod RS za šolstvo.
8. Novljan, S. (2002). Informacijska pismenost. Knjižnica 46 (4), 7-24. URL: http://revija-knjiznica.zbds.zveza.si/Izvodi/K0204/novljan.pdf
9. Posodobitve pouka v gimnazijski praksi. Knjižnično informacijsko znanje. (2010). Ljubljana: ZRSS. URL: http://www.zrss.si/digitalnaknjiznica/Posodobitve%20pouka%20v%20gimnazi…
10. Posodobitve pouka v osnovnošolski praksi. Knjižnično informacijsko znanje. (2014). Ljubljana: ZRSS. URL: http://www.zrss.si/digitalnaknjiznica/pos-pouka-os-KIZ/
11. Članki iz revij Šolska knjižnica in Knjižnica ter relevantna domača in tuja literatura.