Italijanski glagol 1

Italijanski glagol 1

Stopnja: 1

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Kenda Jana, lekt. mag. Stanič Daša

Vsebina

- morfologija in sintaksa glagola