Antična filozofija 2

Antična filozofija 2

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Ciglenečki Jan, prof. dr. Zore Franc

Izbrane teme, avtorji in spisi iz grške in rimske antične filozofije.
1. Obravnava posameznih filozofskih vprašanj ter razvoj temeljnih filozofskih pojmov pri grških in rimskih avtorjih. Nastanek filozofske terminologije ter njen prenos v latinski jezik. Vprašanje prevedljivosti filozofije.
2. Izbrani antični filozofski avtorji in analiza njihovih del ali odlomkov njihovih del. Pomen nekaterih manj znanih avtorjev in filozofskih šol.
3. Zgodovina vplivov antične filozofije v času antike in kasneje.

Temeljna literatura / Basic Readings:

Burkard – Kunzmann – Wiedmann, DTV Atlas filozofije, Ljubljana 1997, str. 29–63.

Fragmenti predsokratikov, Ljubljana 2012: Miletčani (zv. 1, str. 175–185, 211, 227), Heraklit (zv. 1, str. 373–403), Parmenid (zv. 1, str. 525–545), sofisti (zv. 3, str. 47–53, 91–99).

Platon, Zbrana dela I, Celje 2004, str. 492–528 (Simpozij), str. 1130–1184 (Država 373 C–541 B).

Aristotel, Metafizika, Ljubljana 1999, str. 147–167 (6. knj., 7. knj.: 1–4 pogl.), 297–325 (12. knj.).

Aristotel, O duši, Ljubljana 1993, str. 109–141 (2. knj.: pogl. 1–5).

Diogen Laertski, Življenja in misli znamenitih filozofov, Ljubljana 2015, str. 556–574 (9. knjiga, Piron) in 581–632 (10. knjiga, Epikur).

Seneka, O srečnem življenju in druge razprave, Ljubljana 2001, str. 5–71, 100–113.

Plotin, Zbrani spisi, Ljubljana 2016 in naprej: str. 54–76 (O lepem), 403–413 (O dialektiki).

Priporočena literatura / Suggested Readings:

Reale, G., Zgodovina antične filozofije, Ljubljana 2002, 1. zv., str. 1–396; 2. zv., str. 1–451; 3. zv., str. 135–398; 4. zv., str. 381–565.

Platon, Zbrana dela I, Celje 2004, str. 54–67 (Evtifron), 74–91 (Apologija).

Zore, F., Iz zgodovine antične grške filozofije, Ljubljana 2001.