Avstralski kulturni modul

Avstralski kulturni modul

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: lekt. dr. Rot Gabrovec Veronika, prof. dr. Maver Igor

Predmet sestavljata 2 sklopa:
Predavanja Pregled avstralske književnosti
Vaje Avstralska kultura in družba

1. Pregled avstralske književnosti
Obravnava kolonialne dobe v avstralski književnosti, začetki romana, poezije in kratke zgodbe ter pomen 'nacionalističnega' obdobja konec 19. stoletja.
Pojmi ekspatriacije, eksila, duhovne (de)kolonizacije in mitopoeze v avstralski literaturi 20. stoletja ter razvoja literarne kritike in formiranja literarnega kanona.
Analiza posameznih izbranih tekstov različnih žanrov izpod peresa najbolj reprezentativnih avtorjev, vključno z multikulturno in domorodsko tradicijo.
Obravnava slovenske izseljenske književnosti v Avstraliji ter problematika sodobnega multikulturalizma.
2. Avstralska družba in kultura:
Reprezentacije kulture v Avstraliji (tradicija & nezavedno vs. običaji & družbena pravila in zakoni / jezik in družba / sistem vrednot / literatura, film, glasba itd.)
Človek in narava (geografija Avstralije, zgodovina Avstralije, mesto in podeželje, ekološke tematike, gospodarstvo itd.)
Ljudje med seboj (družina in družba, prvi prebivalci, priseljenci, begunci, rasizem in nacionalizem, ikone avstralske družbe itd.)

1. Pregled avstralske književnosti/A Survey of Australian literature:
Webby, Elizabeth (ed.). The Cambridge Companion to Australian Literature. Cambridge: Cambridge University Press, 2000. Izbrana poglavja (1, 4, 7, 10)), str.: 19-49, 105-133, 183-208, 258-293).
Jurak, Mirko in Maver, Igor (ur.). Essays on Australian and Canadian Literature. Ljubljana: ZIFF, 2000. Izbrana poglavja, str.: 13-44, 63-86, 99-120, 205-214.
2. Avstralska kultura in družba/Australian culture and society:
Bird Rose, Deborah. 2000 (1992). Dingo Makes Us Human. Life And Land In An Australian Aboriginal Culture.
Cambridge: Cambridge University Press. Str.: 237.
Broome, Richard. 2001 (1982). Aboriginal Australians. Crows Nest, NSW: Allen & Unwin. Izbrana poglavja, str.: 13-25, 40-288.
Burnside, Julian (ed.). 2003. From Nothing to Zero. Letters from Refugees in Australia's Detention Centres. Footscray, Vic.: Lonely Planet Publications. Str.: 192.
Flannery, Tim (ed.). 2001 (1999). The Explorers. Epic First-Hand Accounts of Exploration in Australia. London: Phoenix Press. Izbrana poglavja, str.: 1-16, 35-56, 212-225, 254-264.
Giles, J., T. Middleton. 1999. Studying Culture. Oxford: Blackwell. Izbrana poglavja, str.: 7-125, 163-257.
Hughes, Robert. 1996 (1987), The Fatal Shore. A History of theT of Convicts to Australia, 1787 – 1868. London: The Harvill Press. Str.: 244.
Hirst, Warwick. 2003. Great Convict Escapes in Colonial Australia. East Roseville, NSW: Kangaroo Press (Simon and Schuster, Australia). Str.: 200.
Knightley, Phillip. 2001. Australia. A Biography of a Nation. London: Vintage. Str.: 353.
Ronowicz, E., C. Yallop. 1999. English: One Language, Different Cultures. London and New York: Cassell. Izbrana poglavja, str.: 99-125.
Potopis po dogovoru./A travelogue by agreement