Azijske filozofije, religije in kulture

Azijske filozofije, religije in kulture

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Petek Nina

Vsebina

Uvod v proučevanje azijskih kultur in filozofij, periodizacija in umestitev v zgodovinski kontekst. Problematizacija azijskih filozofij kot »misli« oz. navezava le-teh na religijske prakse. Indijske filozofske tradicije, Tibet in problemi budizma. Temeljne usmeritve kitajskih filozofskih šol, razcvet filozofije kot odgovor na politično krizo dinastije Zhou: filozofije premen – hua, yina in yanga, daoističnega pojmovanja narave, tehnik umika, pomembnost kultivacije in vloga samospreminjanja v azijskih vsebinah in konfucijanskega družbenega udejanjenja. Pomen klasikov. Etične in kozmološke interpretacije šintoizma in zen budizma na Japonskem.
Poleg pregleda glavnih filozofskih in filozofsko-religijskih smeri Azije, odpira predmet tudi probleme ukvarjanja s teoretskimi produkcijami, ki se razvijajo izven okvirov »evropske filozofije«. Prikazane bodo tako filozofske kot tudi kulturno antropološke razsežnosti religioznosti in religijske zavesti. Na primeru indijske filozofske in religijske dediščine se bodo študenti seznanili s povezanostjo svetega z vsakdanjim življenjem v hinduizmu, pri budizmu pa z njegovim zgodovinskim nastankom in transformacijami nauka skozi zgodovino pri cepitvi na različne lokalne kulture. Ker imajo religije, ki bodo pri predmetu obravnavane, na področju Bližnjega Vzhoda, Indije in Vzhodne Azije še vedno osrednjo vlogo pri ukvarjanju s temeljnimi vprašanji človekove eksistence, nudi predmet tudi osnove za spoznavanje obravnavanih kulturnih področij in se ukvarja tudi z razlikami glede na evropski oz. judovsko-krščanski pogled na svet in človekovo mesto v njem.