Človek in kozmos v renesansi

Človek in kozmos v renesansi

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Malec Maja

Vsebina

- Uvod: opredelitev renesanse, kaj obsega, glavni tokovi …
- Humanizem in florentinska renesansa v zgodnjem quattrocentu.
- Renesančno »odkritje« antike: proporci, harmonija, perspektiva …
- »Sovpadanje nasprotij« pri Nikolaju Kuzanskem.
- Pomen zbirke Corpus hermeticum za renesančno mišljenje.
- Platonska akademija v Firencah: Ficino, Pico, Lorenzo Medici …
- Mitologija, ikonografija in filozofija v Botticellijevem slikarstvu.
- Leonardo da Vinci: »znati videti« (saper vedere).
- Renesančne menipeje: Erazem, More, Bosch, Rabelais …
- Kopernikov obrat od geocentrizma k heliocentrizmu.
- Brunov kozmološki infinitizem in krščanstvo.
- Michel de Montaigne: Eseji – filozofija »človeške mere«.