Družina v stresni situaciji

Družina v stresni situaciji

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Svetina Matija

Teorije in modeli družine, ocenjevanje in razvoj družinskih odnosov, vlog in struktur, rizični in varovalni dejavniki adaptacije družinske strukture v posebnih živjenjskih situacijah: družina s kroničnim bolnikom, soočanje z boleznijo, smrtjo in telesnimi poškodbami, žalovanje, ločitev, hospitalizacija, prometnimi nesrečami, sodiščem, prilagajanje na tuje okolje, družina v vojni in naravnih nesrečah, družna z odvisnostjo od alkohola in drog, fizična, čustvena in spolna zloraba v družini, posvojitve in rejništvo, nasilje v družini.

- Carr, A. (2005). The handbook of child and adolescent clinical psychology: A contextual approach. New York: Taylor & Francis. (str. 2-64, 847-931)
- Peterson, G. W., Bush, K. R. (ur) (2013). Handbook of marriage and the family. New York: Springer.
- Segrin, C., Flora, J. (2005). Family communication. London: Lawrence Erlbaum Associates.
- White, J. M., Klein, D. M. (2002). Family theories. London: Sage. (str. 121-139, 275-303, 449-594)