Ekonomska psihologija

Ekonomska psihologija

Ure predavanj:15

Ure seminarjev:15

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: prof. ddr. Rus Velko

Vsebina

+ Obravnavanje nekaterih izbranih temeljnih ekonomskih in marketinških pojmov, spremenljivk, modelov in področij.
+ Statistični, metrični (»diagnostični in prognostični«) in (empirično) raziskovalni (količinski & kakovostni) pristopi v ekonomski psihologiji in v marketingu.
+ Izbrani matematično – statistični pristopi in modeliranje v ekonomski psihologiji in marketingu.
+ Behavioralna ekonomija,
+ Ekonomija in: zdravje, javno zdravstvo in mentalno zdravje.
+ Ekonomija, delo, psiho-fiziologija, bio-ekonomika in »antropopsihoekologija«; nevroekonomija.
+ Delo, socialna psihologija dela (M. Argyle), multidisciplinarne kombinacije; odnos: (subjektivne) situacije, resursi (vsi trije tipi) in naloge.
+ Team, grupa, organizacija, institucija, …, regija (AA, npr.), …unije, globalizacija (mikro, mezzo, makro); management in managerski pristopi; komunikacija, interakcija in komunikologija.
+ Kreativnost in odkritja v ekonomiji– invence, inovacije, inovativnost.
+ Fleksibilna avtomatizacija/ robotika in socialna robotika (poudarek na sociopsiholoških vidikih).
+Intra- ter interdisciplinarni pristopi v ekonomski psihologiji.