Etnološke regionalne raziskave Slovenije

Etnološke regionalne raziskave Slovenije

Ure predavanj: 20

Ure seminarjev: 10

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Habinc Mateja

Vsebina

Razvoj regionalizma na Slovenskem. Temeljni metodološki, metodični in terminološki problemi regionalizma. Sestavine regionalizmov v zgodovinskem razvoju. Sestavine regionalizmov v sodobnih družbah. Regionalizmi Slovenije v odnosu do evropskih regionalizmov. Uporabnost spoznanj za sodobne družbe.