Filozofski problemi sodobne logike

Filozofski problemi sodobne logike

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Malec Maja

Predmet se ukvarja s filozofskimi problemi sodobne logike, s čimer so mišljena tako filozofska vprašanja same sodobne logike kot tudi obravnava filozofskih problemov z uporabo metod sodobne logike.
Primer prvega je vprašanje, ali lahko govorimo o eni sami, univerzalni logiki ali pa o mnoštvu logik, katero je pravilno razumevanje kvantifikatorjev v predikatni logiki ipd. Primer drugega pa so, denimo, semantični paradoksi in problem samonanašanja, vloga pogojnikov in protidejstvenikov v epistemologiji in metafiziki, problematika identitete, resnice v fikciji itd.

• Jacquette, Dale (ur.) (2007). Philosophy of Logic. Amsterdam: Elsevier B. V.
• Priest, Graham (2008). An Introduction to Non-Classical Logic: From If to Is. Druga izdaja. Cambridge: Cambridge University Press.
• Sainsbury, Mark (2001). Logical Forms: An Introduction to Philosophical Logic. Druga izdaja. Oxford in Malden, Mass.: Blackwell Publishers.
• Ule, Andrej (2014). »Semantična nedoločenost in večvrednostna logika«. Analiza: časopis za kritično misel, 18 (4) str. 73-84.
• Uršič, Marko (1987). Matrice logosa: filozofsko-logični eseji in študije, Ljubljana: Državna založba Slovenije.
• Williamson, Timothy (2013). Modal Logic as Metaphysics. Oxford: Oxford University Press.