Geografija Podsaharske Afrike

Geografija Podsaharske Afrike

Ure predavanj: 45

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Vintar Mally Katja

• regionalizacija Podsaharske Afrike,
• naravnogeografske značilnosti regije: geološki razvoj in geomorfološke značilnosti, podnebje, hidrogeografske značilnosti, prsti in biomi, okoljski problemi in izzivi rabe naravnih virov (deforestacija, dezertifikacija, raba vodnih virov, podnebne spremembe ipd.),
• zgodovinski pregled regije in vpliv zgodovinskih dejavnikov na današnje razmere v regiji,
• poselitvene in prebivalstvene značilnosti (rast prebivalstva, migracije, etnične, jezikovne in verske značilnosti, socialni vidiki človekovega razvoja) in njihov vpliv na pokrajino,
• gospodarske značilnosti: položaj Podsaharske Afrike v svetovnem gospodarstvu in njene gospodarske značilnosti (kmetijstvo in nekmetijske dejavnosti, vloga naravnih virov),
• sodobni razvojni izzivi, primeri dobrih praks in prihodnost celine.

• Hobbs, J. J., 2017. Fundamentals of world regional geography. 4th ed. Boston: Cengage Learning.
• Stock, R., 2013. Africa south of the Sahara. A geographical interpretation. 3rd ed. New York, London: The Guilford Press.
• The physical geography of Africa. 1996. Adams, W. M., Goudie, A. S., Orne, A. R. (ed.). Oxford: Oxford University Press.
• Vintar Mally, K., 2012. Geografija Podsaharske Afrike. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.
• Druga aktualna literatura, dostopna v e-učilnici./ Other current literature available in the e-classroom.