Izbirni diplomski seminar - iz književnosti

Izbirni diplomski seminar - iz književnosti

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:30

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Rezoničnik Lidija

Vsebina

Nosilec predmeta na začetku študijskega leta predstavi izhodiščne diplomske teme, osvetli možne metodološke pristope, določi termine in obvezno literaturo za vse udeležence. Študentje/študentke izberejo posamezne teme in jih pripravijo v obliki prezentacij in na koncu diplomskih nalog.
Izbirni diplomski seminar - iz književnosti:
Seminarske teme se ujemajo s problematiko predavanj iz književnosti do modernizma in od modernizma do postmodernizma s poudarkom na književnosti 20. stoletja in zgradbenih vprašanjih besedila, njegovega razmerja do časa, družbe, prostora, uvajanju inovativnih sestavin in dialoga s tradicijo.