Izbrana poglavja iz pozne antike

Izbrana poglavja iz pozne antike

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Lovenjak Milan

Vsebina

Splošne teme: obdobje cesarja Dioklecijana in sovladarjev; Konstantin Veliki in njegova dinastija; Teodozij in njegovi nasledniki do propada Zahodnega rimskega cesarstva; nastanek »barbarskih« državnih tvorb, zgodnji Bizanc do okrog leta 600; etnogeneza germanskih in nomadskih ljudstev od 4. do 6. stoletja in njihovo soočenja z rimskim cesarstvom.

Izbrane teme:
(a) Zahodni Balkan in Srednje Podonavje kot predmet sporov med Zahodnim in Vzhodnim rimskim cesarstvom;
(b) Razvoj civilne in vojaške uprave;
(c) Demografski razvoj: izgube prebivalstva rimskih provinc;
(č) Oblikovanje germanskih plemenskih zvez in njihova navzočnost v tem prostoru (Zahodni in Vzhodni Goti; druge germanske skupine v 5. stoletju (Svebi, Alamani, Rugijci, Skiri, Gepidi); Langobardi in Bavarci v 6. stoletju in razvoj do prihoda Avarov in Slovanov; propad antičnih struktur in njegove oblike z vprašanjem kontinuitete.