Izbrana poglavja iz sodobne slovenske lokalne zgodovine

Izbrana poglavja iz sodobne slovenske lokalne zgodovine

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Balkovec Bojan

Vsebina

Vsebina se določa za vsako študijsko leto posebej, pred začetkom študijskega leta. Vsebina so različna vprašanja iz sodobne slovenske lokalne zgodovine. To so vprašanja političnega, socialnega, gospodarskega in kulturnega razvoja slovenske lokalne zgodovine od leta 1918 dalje.