Izbrana poglavja iz zgodovine jugovzhodne Evrope v 19. stoletju

Izbrana poglavja iz zgodovine jugovzhodne Evrope v 19. stoletju

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Stergar Rok

Vsebina

Izbrano poglavje se spreminja v odvisnosti od raziskovalnega dela predavatelja, od interesa študentov in v stroki aktualnih diskusij. Poudarek je na predstavitvi zgodovine raziskav in trenutnega stanja s pregledom relevantne literature. Poleg tega so študentje seznanjeni z glavnimi raziskovalnimi pristopi. Ob delu v seminarju se naučijo samostojno oblikovati raziskovalni problem, zbrati vire in literaturo, jih analizirati ter dognanja predstaviti v pisni obliki ter v nastopu.