Izbrane teme sodobnih filozofij

Izbrane teme sodobnih filozofij

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Lozar Mrevlje Janko, prof. dr. Strahovnik Vojko

Slušatelji spoznajo vsebine iz širokega nabora disciplinarnih in tematskih področij sodobne filozofije (fenomenologija, analitična filozofija, strukturalizem, poststrukturalizem, psihoanaliza, hermenevtika, zgodovina filozofije, azijske filozofije, ontologija, epistemologija, etika, estetika, antropologija, politična in socialna filozofija, filozofija znanosti …).

Literatura je odvisna od vsakokratnega izvajalca in bo sporočena pred začetkom aktualnega študijskega leta.