Kultura in civilizacija 3 - Latinska Amerika

Kultura in civilizacija 3 - Latinska Amerika

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:45

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: lekt. Geršak Marija Uršula

Vsebina

Predmet seznanja študenta z zgodovinsko-političnimi, ekonomskimi, družbenimi in kulturnimi značilnostmi Latinske Amerike:
Pojem Latinske Amerike
Osnovne geografske značilnosti
Zgodovinski oris LA s poudarkom na nekaterih obdobjih
Sodobna Latinska Amerika: izbrane teme o zgodovinsko-političnih, ekonomskih, družbenih in kulturnih vidikih