Kulture starega Vzhoda

Kulture starega Vzhoda

Ure predavanj:60

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Hellmuth Kramberger Anja, doc. dr. Zanier Katharina

Vsebina

1. Historična geografija starega Vzhoda od 3. tis. pr.n.št do Aleksandra Velikega (Levant, Egipt, Mezopotamija, Indija).
2. Zgodovinski pregled razvoja civilizacij starega Vzhoda (formiranje mestnih in teritorialnih držav, urbanizacija in arhitektura, glavni zakoniki, razvoj pisav).
3. Gospodarstvo (poljedelstvo, obrt, tehnologija, trgovina, denarni sistemi).
4. Socialna zgodovina starega Vzhoda.
5. Glavni religijski sistemi starega Vzhoda.
6. Umetnostne reprezentacije in uporabna umetnost.
7. Dediščina in pomen kultur starega Vzhoda.
8. Viri za preučevanje kultur starega Vzhoda (arheološki, zgodovinski, umetnostno-zgodovinski, filološki).