Leksikografija

Leksikografija

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 60

Ure vaj: 0

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Vrbinc Marjeta

Vsebina

Pri predmetu se študenti seznanijo z osnovami metaleksikografije, viri za sestavljanje splošnih slovarjev in vrstami eno- in dvojezičnih slovarjev. Spoznajo makro- in mikrostrukturno ureditev slovarjev, razlike v makro- in mikrostrukturi v različnih enojezičnih slovarjih. Poudarek je na rabi splošnih enojezičnih slovarjih za tujce in principih poučevanja učinkovite rabe slovarjev. Poleg splošnih slovarjev seznanimo študente tudi s specializiranimi slovarji, zlasti s frazeološkimi slovarji.