Lektorat drugega slovanskega jezika - češki jezik

Lektorat drugega slovanskega jezika - češki jezik

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:60

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: lekt. Maltarić Bojana

Vsebina

Študentom bodo predstavljene osnove češke fonetike in fonologije (vključno s pravopisom in pravorečjem) ter osnove češkega oblikoslovnega sistema (zlasti sklanjatve in spregatve). Pri urah, namenjenih konverzaciji, se naučijo obvladovati izmenjavo informacij v vsakdanjih komunikacijskih situacijah in ob lažjih besedilih spoznavajo češke družbene in zgodovinske realije.