Lektorat slovanskega jezika III: Slovaški jezik 1-2

Lektorat slovanskega jezika III: Slovaški jezik 1-2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: lekt. Pivk Darija

Obdelava osnovnih konverzacijskih tem v zimskem semestru: základné oslovenia, pozdravy a kontaktové situácie, rodina, cesta do zahraničia, v poletnem semestru doprava a cestovanie ubytovanie, stravovanie, mesto. Slovnica: v zimskem semestru osnove slovaškega jezika, razlike med slovaškim in slovenskim glasovnim sestavom, osnovna načela slovaškega pravopisa, sklanjanje samostalnikov, zaimkov in pridevnikov v ednini (imenovalnik, tožilnik, orodnik), spreganje glagolov v sedanjem času; v poletnem semestru sklanjanje samostalnikov, pridevnikov in zaimkov v ostalih sklonih v ednini, spreganje glagolov v preteklem in prihodnjem času in razvrščanje po skupinah, stopnjevanje pridevnikov, spoznavanje trde in mehke pridevniške sklanjatve, predlogi in vezava s posameznimi skloni.

Anna Rýzková: Slovaščina za Slovence, Ljubljana 1998
Dratva, T. Buznová, V: Slovenčina pre cudzincov, Bratislava 1998
Renáta Kamenárová &kol.: Krížom krážom A1, Bratislava 2009
Angela Zebegneyová, Anna puzderová, Beáta Baková: Slovenčina ako cudzí jazyk (učebnica a cvičebnica), Bratislava 2007
Juraj Vaňko: Slovaška slovnica za Slovence, Ljubljana 2004
Viktor Smolej: Slovaško-slovenski slovar, Ljubljana 1976
Viktor Smolej: Slovensko-slovaški slovar, Ljubljana 1986
Krátky slovník slovenského jazyka, Bratislava 1987
Synonymický slovník slovenského jazyka, Bratislava 1995