Mednarodne selitve in izseljenstvo

Mednarodne selitve in izseljenstvo

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Ilc Klun Mojca, doc. dr. Rogelj Boštjan

• opredelitev osnovnih terminov in konceptov s področja selitvenih študij,
• različni pristopi, teorije in modeli pri proučevanju selitev: teorija potiska in potega, teorija človeškega kapitala, teorija segmentiranosti trga delovne sile, teorija odvisnosti, teorija svetovnih sistemov, teorija kumulativne vzročnosti, teorija družbenih mrež, transnacionalni pristopi,
• zgodovina mednarodnih selitev s poudarkom na odseljevanju in priseljevanju v Evropi in Sloveniji po letu 1800,
• sodobni selitveni procesi v Evropi in Sloveniji,
• ekonomske selitve: vzroki, značilnosti in vpliv na prostor,
• prisilne selitve v svetu: vzroki, značilnosti in vpliv na prostor,
• okoljske selitve: vzroki, značilnosti in vpliv na prostor,
• politike nadzora in omejevanja selitev,
• integracijske politike,
• selitve kot varnostno vprašanje,
• priseljenske skupnosti: opredelitev, odnosi, procesi,
• Slovensko izseljenstvo in didaspora zgodovinski razvoj in današnje stanje.

Geddes, A., 2003. The politics of migration and immigration in Europe. London: Sage. 270 str.
Goldin, I., Cameron, G., & Balarajan, M., 2012. Exceptional people: how migration shaped our world and will define our future. Princeton; Oxford: Princeton University Press. 371 str.
Jones, R. 2017. Nasilne meje: Begunci in pravica do gibanja. Ljubljana: *cf.. 252 str.
Kalc A., et al., 2020. Doba velikih migracij na Slovenskem. Ljubljana, Založba ZRC, 513 str.
Koser, K., 2017. Mednarodne migracije: Zelo kratek uvod. Založba Krtina. 132 str.
Martinello, M., & Rath, J. (eds.), 2012. An introduction to International Migration Studies: European Perspectives. Amsterdam: Amsterdam University Press. 383 str.
Rogelj, B. (2018) Miti in dejstva o beguncih in "begunski krizi". Geografija v šoli. 26 (3), str. 26— 34.
Druga aktualna literatura dostopna v e-učilnici. / Other recent literature available in the e-classroom.