Metafizika

Metafizika

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: asist. dr. Zabel Blaž, izr. prof. dr. Strahovnik Vojko

Vsebina

Predpostavke za nastanek metafizike in metafizičnega. Problematika ločitvenega načela, tj. horizme. Neulovljivost in večpomenskost pojma metafizike. Onto-teološko bistvo metafizike. Odnos med ontologijo in metafiziko. Odločilna vprašanja in odgovori o biti znotraj ontologije za metafiziko in ne obratno. »Tostranskost« ontologije, bit kot fenomen in ne kot hipoteza. »Onstranskost« metafizike: hipoteza o nadčutnem, nadizkustvenem, večnem itd. Metafizika kot nagib uma. Metafizika kot metoda in kot samostojno predmetno področje: Bog, duša, svet.
Odnos med »prvo filozofijo« in teodicejo. Metafizika v dobi novoveških sistemov. Nepremagan razkol in razcep med dušo in telesom. Metafizični nauk o substanci. Metodološki vidiki v kontekstu metafizike. Metafizika in dialektika. Dileme, kontroverze in različna vrednotenja tega odnosa. Metafizika in alienacija. Kritika metafizike v nemškem idealizmu. Predpostavke in izhodišca te kritike. Ideja o koncu filozofije, izhodišča teh razmišljanj in njihove ugotovitve v sodobni filozofiji.