Metode in tehnike psihoterapije in psihološkega svetovanja

Metode in tehnike psihoterapije in psihološkega svetovanja

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Žvelc Gregor

- Raziskave skupnih faktorjev v psihoterapiji in principi terapevtske spremembe.
- Diagnostična ocena in načrtovanje psihoterapije in svetovanja.
- Vzpostavitev terapevtske delovne alianse.
- Prva srečanja s klienti.
- Dogovori v psihoterapiji in svetovanju.
- Faze psihoterapije in svetovanja.
- Metode dela v terapevtskem odnosu.
- Uglaševanje, empatična odzivnost in prisotnost terapevta.
- Delo z motnjami v terapevtski aliansi.
- Tehnike povpraševanja.
- Kognitivne in vedenjske tehnike.
- Tehnike usmerjene na emocije in telo.
- Delo s kreativnimi mediji in pozitivnimi viri.
- Delo s transferjem in kontratransferjem.
- Novejše empirično veljavne tehnike v psihoterapiji.
- Čuječnost in psihoterapija.
- Zaključevanje psihoterapije/svetovanja in evalvacija.
- Osnove supervizije in mentorstva.

- Žvelc, G. in Žvelc, M. (2021). Integrative psychotherapy: A Mindfulness- and Compassion-Oriented Approach. Routledge
- Erskine, R. G. (2015). Relational patterns, therapeutic presence: Concepts and practice of integrative psychotherapy. Karnac Books.
- Žvelc, G. (Ur.) (2019). Terapija sprejemanja in predanosti: Čuječnost in psihološka fleksibilnost v psihoterapiji. Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.
- Woolfe, R., Strawbridge, S., Douglas, B. in Dryden, W. (2009). Handbook of Counselling Psychology (3rd Edition). London: Sage. Str. 1 – 44.