Nemški jezik 1

Nemški jezik 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 120

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Podgoršek Saša

Vsebina

Razvijanje sposobnosti za temeljno pisno in govorno sporazumevanje v nemškem jeziku, usvajanje glavnih slovničnih vsebin in osnovnega besedišča, ob branju krajših strokovnih besedil pa tudi osnove strokovne terminologije.