Oblikovanje spletnih strani 1

Oblikovanje spletnih strani 1

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Maver Jasna

Svetovi splet-mehanizem za povezovanje spletnih dokumentov.
Spletna stran, hiperpovezave, hiper-tekst.
Spletni odjemalec (pregledovalnik), spletni strežnik.
Standardi in protokoli (IRL, HTTP, HTML, CGI).
Urejevalniki spletnih strani.
Spletni iskalniki.
Osnovna zgradba HTML dokumenta.
Pomembnejši ukazi jezika XHTML za oblikovanje spletne strani, za gradnjo seznamov, tabel, za vključevanje slike, zvoka, videa, za ustvarjanje hiperpovezav, zemljevidov in obrazcev.
Oblikovanje s CSS.
Pomanjkljivosti HTML-a kot označevalnega jezika, XML.
Priprava spletne strani.

1. Mrhar, P. XHTML 1.1 in SLOGI CSS2 (2002), Nova Gorica : Flamingo
2. Jamsa, K et al.: HTML & Web design : tips & techniques. New York [etc.] : McGraw-Hill/Osborne, 2002. Dostopno tudi na: http://www.loc.gov/catdir/toc/mh023/2002265952.html
3. Kevin S. Floyd: XHTML, HTML 5, and CSS Tutorial, (2010). Dostopno na http://www.maconstateit.net/Tutorials/XHTML/default.php