Otroška književnost v angleščini

Otroška književnost v angleščini

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Fuchs Dieter Wilhelm, prof. dr. Krevel Mojca

Vsebina

Sodobni pogledi na otroško književnost
Ciljni bralec otroške književnosti
Vizualno podprto besedilo: ilustracija, film, animiran film, gledališka predstava
'Kultura' in medkulturna komunikacija v otroški književnosti
Medbesedilnost
Otroška književnost iz angleško govorečega okolja v slovenskem literarnem sistemu