Politična geografija

Politična geografija

Ure predavanj:45

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:4

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Zupančič Jernej

Vsebina

Politična geografija v okviru geografske znanosti. Razvoj političnogeografske misli. Geopolitika.
Država: oblikovanje držav, ustroj, organizacija državnega ozemlja in delovanje države. Funkcijska in morfološka analiza držav. Unitarne in federativne države. Administrativno-politična organiziranost državnega ozemlja. Državni teritorij, zračni prostor in vodni prostor.
Politične meje: pojav, tipologija in funkcije političnih meja. Pomorske meje. Razmejevanje na kopnem in na morju. Vojaška moč in obramba držav. Družbena ureditev in politični sistem. Suverenost. Oblast in politika. Volitve, volilni sistemi in volilno vedenje ljudi. Svet kot enoten sistem. Mednarodni odnosi. Mednarodne organizacije. Mednarodno delovanje države.