Programiranje II

Programiranje II

Ure predavanj: 45

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 6

Osnovno o programiranju

1. uporaba programskih jezikov za reševanje praktičnih problemov;
2. predstavitev dobrih praks in pasti programiranja;
3. predstavite uporabnih programerskih "receptov".

Osnovni konstrukti programskih jezikov
1. podatkovni tipi, spremenljivke in konstante;
2. izrazi, operatorji, strukturiranje kode;
3. kazalci, dodeljevanje pomnilnika in nizi;
4. delo z datotekami;

Osnove objektnega programiranja
1. spremenljivke, metode, člani, dostopnostna določila;
2. razredi, objekti, dedovanje, nadomeščanje;
3. abstraktni razredi, vmesniki;
4. dogodkovno vodeno programiranje;
5. komentarji in dokumentacija.

/