Semantika in pragmatika

Semantika in pragmatika

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Ilc Gašper

Vsebina

Predmet uvaja slušatelje v področje semantike (pomenoslovja) in pragmatike. Predavanja s področja semantike obsegajo obravnavo leksikalne semantike (homonimije, polisemije, sinonimije in različnih tipov antonimije), osnove stavčne semantike (predpostavka in posledica; logični metajezik, predikatna logika) in osnove kognitivne semantike (metafora; kognitivne sheme). Predavanja s podrocja pragmatike obravanavjo vlogo konteksta in inference v komunikaciji, deiktična sredstva, jezikovne funkcije (Austinova teorija govornega dejanja) in implikacije govornega sporazumevanja (teorija P. Gricea).