Seminar iz stare cerkvene slovanščine

Seminar iz stare cerkvene slovanščine

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Babič Vanda

Teoretični del:
Poglobitev znanj iz starocerkvenoslovanske cirilske grafije in razvoja slovanskih pisav. Pregled redakcij cerkvene slovanščine. Odsev fonetičnih pojavov praslovanščine in stare cerkvene slovanščine v sodobnih slovanskih jezikih. Utrditev splošne slovanske morfološke strukture in njena potrditev v slovanskih jezikih.

Praktični del:
Praktično seznanjanje s posameznimi starocerkvenoslovanskimi besedili: branje, prepisovanje, razumevanje; primerjava in fonetično-morfološka analiza.

Babič, V.: Učbenik stare cerkvene slovanščine. Ljubljana 2014. COBISS.SI-ID - 274443008
Slovnice:
Бондалетов, В. Д., Самсонов, Н. Г., Самсонова, Л. Н.: Старославянский язык. Сборник упражнений. Москва 2001. imamo iz leta 2000
Diels, P.: Altkirchenslavische Grammatik I-II. Heidelberg 1963. COBISS.SI-ID - 214317
Ремнёва, М. Л.: Старославянский язык. Москва 2004. COBISS.SI-ID 24946018

Čitanke:
Damjanović I.: S. Damjanović, Slovo iskona. Staroslavenska/starohrvatska čitanka. Zagreb 2002. COBISS.SI-ID 20268898
J. Hamm, Staroslovenska čitanka. Zagreb 1960. COBISS.SI-ID 2329089
V. Vondrák, Církevněslovanská chrestomatie. Brno 1925. COBISS.SI-ID 50210307
M. Weingart / J. Kurz, Texty ke studiu jazyka a písemnictví staroslověnského. Praha 1949 COBISS.SI-ID 48048143

Teksti:
Izbrana besedila iz starocerkvenoslovanskih spomenikov.