Sodobna metafizika

Sodobna metafizika

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Strahovnik Vojko

Vsebina

Izhodišča in predpostavke metafizične misli. Glavne premene v razvoju metafizike.

Razvoj metafizične misli v 20. in 21. stoletju. Metafizika v moderni in postmoderni. Razlika med pometafizično in postmetafizično mislijo.

Kritika metafizike v filozofiji 19. stoletja. Ideja o “smrti” Boga. Ideja o večnem vračanju enakega.

Metafizika in lingvistični obrat. Poskus rehabilitacije metafizike v sodobni filozofiji na podlagi kritike tradicionalne metafizike.

Oblike preseganja in/ali nadgradnje metafizične misli. Metafizika, etika in utopija. Tradicija pragmatizma in njen odnos do metafizike.