Sodobna moralna filozofija

Sodobna moralna filozofija

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Potrč Matjaž

Predmet bo študenta seznanil s temeljnimi razpravami v sodobni moralni filozofiji (teorije in ključni avtorji). Študent bo po opravljenem predmetu podrobno poznal predstavljene pojme sodobne moralne filozofije ter njihov filozofsko-zgodovinski razvoj. Preko obravnave izbranih problemov etike se bo spoznal s poglavitnimi sodobnimi avtorji ter znal povezovati moralno-teoretske vidike njihovih razprav. Poznal bo ontološke, spoznavne in semantične razsežnosti etičnih vprašanj, ki spremljajo etiko, ter jih znal povezovati med seboj.

Glavni vsebinski sklopi:
- izbrani vidiki sodobne moralne filozofije: utilitarizem, vrnitev vrlinske etike, moralna psihologija in namera, teorije pravičnosti, uporabna etika in pristopi k njej, moralna fenomenologija
- temeljna poglavja moralne teorije: struktura moralne teorije in temeljne etične kategorije; metaetika, normativna etike, moralna teorija; moralni realizem/irealizem, naturalizem in ne-naturalizem, emotivizem, preskriptivizem, intuicionizem, motivacijski internalizem in eksternalizem, subjektivizem, relativizem, teorija zmote.
- struktura moralne misli: normativne moralne teorije, deontološka in teleološka utemeljitev etike, kontraktualizem, intuicionizem, etika moralne skrbi, moralni pluralizem, moralni partikularizem.
- izbrana vprašanja moralne teorije: odnos med moralnimi razlogi in moralnimi načeli, moralne splošnosti, moralna intuicija.

• MacIntyre, Alasdair. 2006. Odvisne racionalne živali: zakaj potrebujemo vrline. Ljubljana: ŠZ. COBISS.SI-ID - 229015040
• Murdoch, Iris. 2006. Suverenost dobrega. Ljubljana: ŠZ. COBISS.SI-ID - 230777600
• Rawls, John (2011) Pravičnost kot poštenost: reformulacija. Ljubljana: Krtina. COBISS.SI-ID - 259508736
• Sidgwick, Henry 1907/1981 Methods of Ethics, 7th ed. London: Macmillan and Company; ponatis Indianapolis: Hackett, 1981 (odlomki). http://www.gutenberg.org/ebooks/46743
• Singer, Peter 2008. Praktična etika. Ljubljana: Krtina (izbrana poglavja/selected chapters). COBISS.SI-ID - 243065088
• Strahovnik, Vojko 2009. Moralne sodbe, intuicija in moralna načela. Velenje: IPAK (izbrana poglavja/selected chapters). COBISS.SI-ID - 248046336
• Strahovnik, Vojko 2016. Moralna teorija. O naravi moralnosti. Maribor: Aristej (izbrana poglavja/selected chapters). COBISS.SI-ID - 89944321
• Izbrani problemski odlomki iz del avtorjev/Collection of seminar readings of the following authors: Hume, Butler, Kant, Bentham, Mill, Sidwick, Nietzsche, Ross, Moore, Sartre, Hare, Rorty, Parfit, Levinas, Singer, Veber, Gillian, Murdoch, Mackie, Dancy, Haidt, idr. COBISS.SI-ID - 11527010