Sodobni korejski jezik 3

Sodobni korejski jezik 3

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 120

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Ryu Hyeonsook

Študenti spoznajo srednje pogosto besedišče za izražanje kompleksnejših in bolj abstraktnih tem. Pasivno spoznajo lastnosti pogovorne in delno narečne korejščine ter frazeologijo. Naučijo se slovničnih in besedilnih struktur strokovnega jezika v publicističnih komentarjih, strokovnih in znanstvenih besedilih. Naučijo se pisati strokovna in znanstvena besedila v korejščini ter izbirati primerna jezikovna sredstva za izražanje zapletenejše vsebine. Naučijo se razumevanja in rabe strokovnega in formalnega sloga ter pisanja uradnih besedil, znanstvenih razprav in govorov. Berejo krajša literarna dela in znanstvene razprave v korejščini ter se pri tem naučijo ugotoviti in razumeti piščev namen.

1. Korean 4. Seoul National University Language Education Institute. Munjin media, 2006. (s posnetkom na kaseti)
2. Korean 4 ; Practice Book. Seoul National University Language Education Institute. Munjin media, 2006. (s CD posnetkom)
3. Pathfinder in Korean; Advanced I;Workbook. The Institute of Language Education Ewha Women’s University. Ewha Women’s University Press, 1999. (s CD posnetkom)
4. Pathfinder in Korean; Advanced; Student Book. The Institute of Language Education Ewha Women’s University. Ewha Women’s University Press, 1999. (s CD posnetkom)
5. Harvesting Korean; Advanced book I. Institute of International Education. Kyung Hee University Press, 2005. (s CD posnetkom)
6. Harvesting Korean Workbook ; Advanced Book I. Institute of Intenational Education. Kyung Hee University Press, 2005. (s CD posnetkom)
7. Oegungineul wihan hangugeo munbeob (Korean Grammar for Foreigners) . IHM Ho-Bin, HONG Kyung-Pyo, CHANG Suk-In. Yeonsei University Press, 2005.
8. Korean language & culture listening zip 2004. BAEK Bong-ja, CHOI Jeong-soon, JI Hyun-suk. HAWOO, 2005.
9. Hangugeo ilgi (Korean Reader ). Korean Language Institute, Yonsei University Press, 2002.