Spol in telo

Spol in telo

Ure predavanj: 10

Ure seminarjev: 20

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Antić Gaber Milica

Predmet Spol in telo bo vseboval naslednje tematske sklope: Biološko in/ali
družbeno telo (medikalizacija (ženskega) telesa);
Družbena/kulturna in diskurzivna konstrukcija telesa (močno telo, šibko telo); Politična/družbena moč in telo (kontrolirana telesa: kaznovanje telesa od klasičnih do sodobnih fizičnih muk, trpinčena telesa (koncentracijska taborišča); Telo in identiteta (telo kot lastna kreacija, diete, fitnes, bodybuilding, lepotna kirurgija); Telo in reprodukcija (nadzorovanje ženskih teles, reproduktivne pravice žensk, kontracepcija, nove reproduktivne tehnologije itd.); Medijske reprezentacije telesa (moda in telo, telo in potrošništvo, reklamna industrija in vizualne (iz)rabe (ženskega) telesa; Pokrivanje in razkrivanje telesa v različnih kulturah in religijah; »Normalno« in hendikepirano telo; Prodajanje telesa (pornografija, prostiticija, trgovina z belim blagom); Bolezni in motnje hranjenja (prenajedanje, anoreksija, bulimija).

Izbrana poglavja iz:
• Sklop »Kultura in telo« v Teorija in praksa 5/2003, str. 799-954. COBISS.SI-ID – 763652
• C. Shilling, The Body and Social Theory, Sage, London, Thousand Oakes, New Delhi 2005. COBISS.SI-ID – 33042786
• B. S. Turner, The Body and Society, Sage, London, Thousand Oakes, New Delhi, 1996. COBISS.SI-ID – 16916829
• Bordo, Susan. 2004 (1993). Unbearable weight : feminism, western culture, and the body. Berkeley ; Los Angeles ; London : University of California Press. COBISS.SI-ID – 61953027
• Sylvia K. Blood, Body Work, The Social Construction of Women's Body Image, Routledge, 2005. COBISS.SI-ID – 2317157
• M. Wykes & B. Gunter, The Media & Body Image, Sage, London, Thousand Oakes, New Delhi, 2005. COBISS.SI-ID - 30837346