Stara cerkvena slovanščina – Glagolsko oblikoslovje

Stara cerkvena slovanščina – Glagolsko oblikoslovje

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Babič Vanda

Vsebina

Pregibne besedne vrste. Glagolski sistem v stari cerkveni slovanščini. Pregled osebnih in neosebnih glagolskih oblik. Sistem glagolskih časov v stari cerkveni slovanščini. Imenska in imensko-zaimenska sklanjatev deležnikov. Glagolski sistem v različnih redakcijah cerkvene slovanščine. Nepregibne besedne vrste. Prislovi. Predlogi. Vezniki in členki. Medmeti.