Stara cerkvena slovanščina – Glasoslovje

Stara cerkvena slovanščina – Glasoslovje

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Babič Vanda

Glasovni sistem stare cerkvene slovanščine. Vokalni in konzonantni sistem stare cerkvene slovanščine. Fonetični pojavi v praslovanščini in stari cerkveni slovanščini. Primerjava razvoja glasov v sodobnih slovanskih jezikih. Pregled glasoslovnih zakonitosti v posameznih južnoslovanskih redakcijah.

Temeljna literatura:
Babič, V.: Učbenik stare cerkvene slovanščine. Ljubljana 2003. 13–84. COBISS.SI-ID 125992192
Diels, P.: Altkirchenslavische Grammatik I-II. Heidelberg 1932-34. 54–147. COBISS.SI-ID - 214317
Haburgaev, G. A.: Staroslavjanskij jazyk. Moskva 1974. 87-159. COBISS.SI-ID - 38322689
Večerka, R.: Staroslověnština. Praha 1984. 33–69. Gram II 687 COBISS.SI-ID – 513173604

Priporočljiva literatura:
Đorđić, P.: Staroslavenski jezik. Matica srpska 1975. 40–85. COBISS.SI-ID 2068809
Hamm, J.: Staroslavenska gramatika. Zagreb 1974. 71–112. COBISS.SI-ID - 330547
Nikolić, S.: Staroslavenski jezik. I: Pravopis, glasovi, oblici. Beograd 1978. 43–108 COBISS.SI-ID - 64956160
Remnjova, M. L.: Staroslavjanskij jazyk. Moskva 2004. 70–165. COBISS.SI-ID 49909346
Stanislav, J.: Starosloviensky jazyk. Bratislava I-1978. 285–370. COBISS.SI-ID 2669578

Čitanke:
Hamm, J.: Staroslovenska čitanka. Zagreb 1960. 160 str. COBISS.SI-ID 2329089
Nikolić, S.: Staroslovenski jezik II. Primeri sa rečnikom. Beograd 1971. 115 str. COBISS.SI-ID - 16575488
Weingart, M. / Kurz, J.: Texty ke studiu jazyka a písemnictví staroslověnského. Praha 1949. 237 str.COBISS.SI-ID 48048143

Teksti:
Izbrana besedila iz starocerkvenoslovanskih spomenikov.