Statistično programiranje

Statistično programiranje

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 6

Osnove R-ja:

podatkovni tipi in podatkovne strukture
uvoz, izvoz in urejanje podatkov v R-ju
uporaba funkcij in paketov
osnove programiranja v R-ju (pisanje funkcij, zanke, if stavki)
pregled uporabe statističnih metod
Generiranje poročil in spletnih predstavitev:

osnove in uporaba sistemaov za pisanje ponovljivih računalniško podprtih statističnih poročil in prezentacij
generiranje enostavnih statističnih "applikacij" s sistemom Shiny
Dodatne teme (izbor):

statistične simulacije
avtomatsko zajemanje podatkov

Obvezna literatura:
Žiberna, A. 2016. Osnovna statistična analiza v R-ju, Ljubljana: FDV (v pripravi, izide konec 2016).
Chambers, J.M., 2009. Software for Data Analysis: Programming with R 1st ed. 2008. Corr. 2nd printing 2009 edition., New York: Springer.

Dodatna literatura:
Everitt, B. & Hothorn, T., 2011. An introduction to applied multivariate analysis with R, New York: Springer.
Peng, R.D., 2015. Exploratory Data Analysis with R, Leanpub. Available at: https://leanpub.com/exdata [Dostopano julij 6, 2015].
Gradiva na spletni strani predmeta, ter gradiva o R-ju ter os sistemih RMarkdown in Shiny, dostopna na spletnih straneh http://www.R-project.org, http://rmarkdown.rstudio.com/ in http://shiny.rstudio.com/.