Teme in zvrsti književnosti nemškega govornega področja

Teme in zvrsti književnosti nemškega govornega področja

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Kramberger Petra, doc. dr. Lughofer Johann Georg

Vsebina

Predavanje in seminar se osredotočata na razvoj različnih literarnih zvrsti, od narativnih žanrov (novele, črtice in romana) do dramatike in lirike konec 18. in celotnega 19. stoletja, posredujeta vedenje o izoblikovanju literarnih norm, kanona, kulturnem in zgodovinskem pomenu razvoja izbranih literarnih zvrsti (proze, lirike, dramatike), ki se je odvijal skladno z razvojem družbe najbolj intenzivno ravno v 19. stoletju, ter vplivu cenzure pri tem. Oblikovanje literarnega trga in njegov vpliv pri popularizaciji književnosti. Vloga nacionalnih, institucionalnih ali alternativnih gledališč pri popularizaciji dramskih besedil. Razvoj in vloga kritike pri tvorjenju javnega mnenja.
Pri seminarju študentke in študentje poglobijo med predavanji pridobljena teoretična in zgodovinska znanja z individualnim branjem ter interpretacijo izbranih tekstov ter predstavitvijo svojih izsledkov.