Terminologija

Terminologija

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Vrbinc Marjeta

Vsebina

Študenti se pri predmetu Terminologija seznanijo z razvojem terminologije, z osnovnimi pojmi terminologije, s pomenom mednarodnih standardov in s terminologija kot interdisciplinarno vedo. Poleg tega je poudarek na terminologiji v praksi (terminografija), vrstah terminoloških slovarjev, elementih geselskega opisa, na računalništvu in terminološki metodologiji in praksi, terminoloških bazah podatkov, terminologiji in standardizaciji ter vlogi terminologov pri nudenju jezikovnih storitev.